ICT Waarborg

ICT WaarborgSmit ict is aangesloten bij ICT Waarborg. Zowel voor de particuliere als voor de zakelijke markt hebben wij ons certificaat ontvangen. Meer informatie over Smit ict bij ICT Waarborg vindt u hier:  http://www.ictwaarborg.nl/leden/smit-ict/

Ons certificaat kunt u hier downloaden.

In het kort de 7 zekerheden van bij ICT Waarborg aangesloten bedrijven:

7 Zekerheden

De naam ICTWaarborg staat niet voor niets. Wij bieden klanten van de bij ICTWaarborg aangesloten bedrijven in aanvulling op de service de volgende zeven zekerheden die bedrijven vaak niet zelf kunnen bieden. (De met een * gemarkeerde onderdelen gelden alleen voor consumenten.)

1. Zekerheid bij einde bedrijf

U wilt zekerheid dat u niet in de kou staat als een bedrijf waarmee u nog een lopend contract heeft haar activiteiten beëindigt. ICTWaarborg biedt de zekerheid dat wij u in dat geval in contact brengen met één of meerdere bedrijven die de diensten kunnen voortzetten onder dezelfde voorwaarden of condities die hier het dichtst bij komen.

2. Bemiddeling bij problemen *

Mocht u een probleem hebben waar u niet samen met het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf uitkomt, dan kunt u bij ons terecht voor bemiddeling. Voorwaarde is daarbij dat er geen andere partij is ingeschakeld om tot een oplossing te komen.

3. Geschillencommissie *

Biedt de bemiddeling in uw ogen geen goede oplossing, of wilt u dit niet, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke Geschillencommissie ICTWaarborg.

4. Nakomingsgarantie *

Mocht een bedrijf weigeren een bindend advies van de geschillencommissie na te komen, dan staat ICTWaarborg – behoudens in geval van surseance van betaling of faillissement van het bedrijf – tot een maximum van € 2500,- borg voor de nakoming van het bindend advies.

5. Waarborg nakoming garantieverplichtingen

Gaat een bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf failliet, dan zorgt ICTWaarborg er voor dat nog een jaar lang de verplichtingen met betrekking tot de fabrieksgarantie worden nagekomen. Als maximum garantietermijn geldt 3 jaar na de aankoopdatum.

6. Nakoming gemaakte afspraken bij faillissement

Zijn er tijdens de koop speciale afspraken gemaakt en het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf gaat failliet, dan zorgt ICTWaarborg er voor dat, tot een jaar nadat deze afspraken zijn gemaakt, de afspraken worden nagekomen. Dit voor zover het tenminste afspraken betreft die, gezien de koop, redelijk en billijk kunnen worden genoemd.

7. Overname van aansprakelijkheid

Ook na de garantieperiode is het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf nog aan te spreken als een product mankementen vertoont. Gaat het bedrijf failliet, dan kan men, tot een jaar na aankoopdatum/de datum waarop de dienst is geleverd, bij ICTWaarborg terecht voor gebreken die onder het begrip non-conformiteit vallen.

Naast de hiervoor genoemde zekerheden gelden voor consumenten ook nog eens consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Hierin staat niets dat in het nadeel van de consument is.

Let op: aanbetalingen, afspraken over nog te leveren producten en servicecontracten vallen bij een faillissement nooit onder het waarborg.
Daarnaast geldt dat de door ons geboden zekerheden alleen betrekking hebben op aankopen die zijn gedaan gedurende de periode dat het betreffende bedrijf bij ICTWaarborg is/was aangesloten. De genoemde zekerheden gelden niet wanneer het totaal financieel belang van een klant boven de € 2500,- kan uitkomen.

Contactgegevens

Smit ict
Potbus 72
1520 AB Wormerveer

Tel: 075 – 727 1030
info@smit-ict.nl

KvK Amsterdam: 34210723